Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 26 2014

frasanto
2767 ee64 390
Reposted fromkarahippie karahippie viaBloodMoon BloodMoon
frasanto
4498 efab 390
frasanto
Reposted fromweightless weightless viaBloodMoon BloodMoon
5856 d0af 390
Reposted fromanananana anananana viaBloodMoon BloodMoon
frasanto
5234 8d5a 390
3758 92b7 390
Reposted fromtwice twice viaBloodMoon BloodMoon
1971 8c33 390
Reposted fromkniepuder kniepuder viaBloodMoon BloodMoon
frasanto

Jeśli nie możesz dziś nikogo kochać, przynajmniej postaraj się nikogo nie skrzywdzić.

— Stephen King "Doktor Sen"
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda viaBloodMoon BloodMoon

phil0kalia:

If someone points at your black clothes and asks you whose funeral is it, a look around the room and a casual “haven’t decided yet” is always a good response.

frasanto
0288 4374 390
Reposted fromraksha raksha viaBloodMoon BloodMoon
frasanto
1142 98fb 390
Reposted fromckisback ckisback viaBloodMoon BloodMoon
frasanto
Reposted fromSsss Ssss viaBloodMoon BloodMoon
2666 29eb 390

I AM HUGGING YOU BECAUSE I LOVE YOU

ALSO SOMEONE ATE ONE OF YOUR SHOES BUT THIS IS NOT ABOUT THAT

9702 5935 390
Reposted fromanananana anananana viaBloodMoon BloodMoon

Things That Give Me Anxiety.

  • being late
  • things i said five minutes ago
  • things i said five years ago
  • people touching me
  • being around a ton of people
  • being yelled at
  • wondering if people are talking about me
  • every action i do
  • and just about everything else
Reposted fromtwice twice viaBloodMoon BloodMoon
0747 cd9b 390
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viaBloodMoon BloodMoon
0189 781b 390
Reposted fromMarkSheppard MarkSheppard viaBloodMoon BloodMoon
frasanto
“Najgorsza rzecz, jaką może zrobić kobieta, to być z kimś tylko dlatego, żeby nie być samą.”
— Agnieszka Holland
Reposted frombeatkazz beatkazz viaBloodMoon BloodMoon
frasanto
"Moja babcia często powtarzała mi: Nigdy nie mów mężczyźnie wszystkiego, dziecko - on i tak tego nie doceni, a będzie chciał więcej i więcej - i to ty będziesz zawsze tą złą. Gdy dasz mu wszystko, co ci zostanie? Musisz mieć swój kawałek siebie, jakiś mały sekret, choćby dotyczył tylko tego, jaką marmoladę lubisz najbardziej. Bo kiedy będzie naprawdę źle, będziesz mogła schować się z tą marmoladą i w jej smaku odnaleźć lekarstwo na twoje łzy".
— Alice Bloom
Reposted frommauveraspberry mauveraspberry viaBloodMoon BloodMoon
frasanto
Reposted fromciarka ciarka viaBloodMoon BloodMoon
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl